Informació sobre targetes

Tens algun dubte? Resol-lo aquí.

Targeta de crèdit

Targeta de crèdit

Amb pagament a finals de mes

La targeta de crèdit amb pagament fi de mes és la targeta amb la qual pagues el crèdit utilitzat per a les teves compres en finalitzar el període de liquidació acordat (per exemple, en finalitzar el mes, si tries el període de liquidació mensual). No has de pagar interessos per fer-ho.

Aquesta és la modalitat de pagament per defecte de les targetes amb pagament fi de mes (com la targeta imagin Crèdit).

Vegem-ne un exemple: en Joan fa una escapada de cap de setmana amb els seus amics el divendres 14 d'abril. Decideix utilitzar la seva targeta de crèdit per llogar el cotxe i per convidar els seus amics a sopar. D'aquesta manera, la targeta de crèdit li serveix com a garantia per al lloguer del cotxe i també per pagar a crèdit el sopar sense necessitat de gastar el saldo que té al seu compte el dia del sopar amb amics. En Joan ha de tornar el crèdit gastat per al sopar sense interessos, a partir de l'1 de maig. L'hi cobrarem al compte associat a la targeta.
A més, la targeta també permet altres modalitats de pagament que en cas de voler gaudir-ne les has de sol·licitar expressament, com ara el pagament ajornat de tot el crèdit de què disposis mensualment o el pagament fraccionat d'una determinada operació o compra. Aquestes dues modalitats de pagament sí que requereixen pagar interessos, els que s'especifiquen tant en la informació precontractual (INE) com en el contracte.

El pagament ajornat consisteix a tornar de manera ajornada, a través del pagament d'una quota mensual, el crèdit que vagis gastant en comptes de pagar el total de cop en finalitzar el període de liquidació acordat. En aquesta modalitat tu decideixes quina quota mensual vols pagar per reemborsar el crèdit disposat i, encara que gastis més crèdit mensualment que la quota escollida, només pagaràs la quota escollida, sempre que respecti la quota mínima establerta en cada moment per CaixaBank Payments & Consumer perquè la devolució del teu deute no s'allargui en el temps. Tingues en compte que, a l'hora de triar la quota mensual que vols pagar, com més gran sigui la quota mensual, més baix serà el cost total del crèdit que cal pagar, perquè abans tornaràs el crèdit. Totes les targetes de crèdit permeten que puguis activar aquesta modalitat de pagament, si la necessites. Només n'hi ha una que neix amb aquesta modalitat de pagament activada per defecte sense possibilitat de canviar-la: es tracta de la targeta de pagament ajornat (Visa&Go)

Vegem-ne un exemple: a en Joan se li trenca la rentadora al desembre, que justament coincideix amb el mes de les compres nadalenques i els dinars i sopars de celebració amb amics i família. Preveu un augment de despeses d'uns 1.500 € que no pot pagar de cop en finalitzar el mes perquè es quedaria sense saldo a l'inici del mes següent. Per això, en Joan opta per modificar la modalitat de pagament de la seva targeta de crèdit fi de mes per la del pagament ajornat i tria pagar mensualment una quota de 150 € mensuals per al reemborsament del crèdit. Si no gasta més crèdit amb la seva targeta, acabarà de pagar el seu deute al cap de menys d'un any, amb interessos associats per fer-ho. Cada quota consta d'una part del capital disposat que en Joan ha de tornar + una part d'interessos associats. Si augmenta la quota mensual, pagarà el deute en menys temps, per la qual cosa, en amortitzar capital més ràpid, pagarà menys interessos. Per calcular la teva quota, pots anar a la pàgina web del client bancari del Banc d'Espanya on faciliten un simulador perquè puguis calcular quants interessos pagaries i quan acabaries de pagar el deute, en triar una quota mensual o una altra.

El pagament fraccionat consisteix a pagar una determinada compra o operació a crèdit, i en comptes de pagar-la a final de mes sense interessos, es paga durant els mesos en què hagis decidit fraccionar-la, amb l'interès associat en cada cas o pagant una comissió fixa pel fraccionament, també reflectit en el contracte. Vegem-ne un exemple: en Joan es vol comprar l'últim smartphone, però costa 1.000 €, per la qual cosa no vol pagar-lo amb la seva targeta de crèdit fi de mes, ja que hauria de tornar el crèdit gastat a final de mes i es quedaria sense saldo al compte. En Joan pot optar per fraccionar el pagament d'aquesta compra amb interessos associats (o a canvi del pagament d'una comissió), triar el termini en què el vol pagar, i pagar així el que resulti de dividir el preu de la compra + els interessos associats pels mesos escollits de fraccionament. Per ser el més transparents possible amb tu i que puguis conèixer com funciona la nostra targeta fi de mes abans que ni tan sols iniciïs el procés de contractació, et facilitem un exemple de document d'informació precontractual (INE) i un exemple del contracte, que t'adjuntem a continuació, per a la seva lectura. AVÍS: les dades econòmiques (TIN i TAE) que apareixen tant en l'exemple d'INE com en l'exemple de contracte són pròpies de l'EXEMPLE i, per tant, pot ser que no siguin les que finalment t'aplicaríem a la teva targeta, ja que aquestes condicions econòmiques són les màximes aplicables. Això passa perquè no has iniciat el procés de contractació i no hem pogut estudiar la teva situació economicofinancera, per la qual cosa no podem dir-te per endavant quines condicions econòmiques tindràs en la teva targeta i preferim mostrar-te els tipus màxims.

Targeta imagin&Pay

Targeta imagin&Pay

Pagament 2 dies després.

També disposem d'una targeta de crèdit, la de pagament 2 dies després, que combina el millor del dèbit i del crèdit. La modalitat de pagament 2 dies després et permet comprar a crèdit escurçant el període de liquidació a 48 hores. D'aquesta manera, tot el que vagis gastant, queda reflectit en els teus moviments de targeta al moment, però es descompta del compte associat al cap de 48 hores. Aquesta modalitat de pagament et permet tornar a disposar del límit de crèdit de la teva targeta al cap de poc temps i continuar amb les teves compres del dia a dia.
Aquesta és la modalitat de pagament per defecte de les targetes amb pagament 2 dies després (com la targeta imagin&Pay).

També tens l'opció de personalitzar el dia de pagament i en comptes de pagar el crèdit al cap de 48 h, pagar-lo setmanalment, mensualment o cada dia concret que determinis (exemple: quan portis gastats 200 €). No has de pagar interessos en cap d'aquests casos, ja que tornaràs la totalitat del crèdit disposat al final del període de liquidació acordat.

Aquesta targeta també permet que utilitzis el saldo del teu compte (fins a 3.000 €) una vegada esgotat el límit de crèdit concedit, sempre que el compte associat on tinguis el saldo sigui d'imaginBank i que tinguis saldo suficient per pagar tant el límit de crèdit esgotat com el que et vulguis gastar per damunt del límit.

Vegem-ne un exemple: en Joan utilitza la targeta amb pagament 2 dies després per a les compres del dia a dia. El dia 10 d'abril paga amb la targeta 12 € de la targeta de transport, el dia 11 d'abril paga 6,90 € per una amanida, i el dia 15 d'abril, 25,90 € al supermercat. En Joan veurà cadascun d'aquests moviments fets amb la targeta a l'app d'imagin des del mateix moment en què es van fer i haurà de tornar el crèdit utilitzat, sense interessos, de la manera següent: els 12 € el 12 d'abril, els 6,90 € el 13 d'abril i els 25,90 € el 17 d'abril.

I un exemple per entendre l'ús del saldo del compte addicional a l'ús del crèdit: en Joan té al seu compte imaginBank associat a la targeta 200 € de saldo i el límit de crèdit concedit de la targeta és de 100 €. Si necessita fer una compra de 150 €, pot fer-la perquè pagarà 100 € a crèdit (que tornarà al cap de 48 h) i 50 € directament del saldo del seu compte en el moment de la compra.

A més, la targeta també permet altres modalitats de pagament que en cas de voler gaudir-ne les has de sol·licitar expressament, com ara el pagament ajornat de tot el crèdit de què disposis mensualment o el pagament fraccionat d'una determinada operació o compra. Aquestes dues modalitats de pagament sí que requereixen pagar interessos, els que s'especifiquen tant en la informació precontractual (INE) com en el contracte.

El pagament ajornat consisteix a tornar de manera ajornada el crèdit que vagis gastant en comptes de pagar el total de cop en finalitzar el període de liquidació acordat. En aquesta modalitat tu decideixes quina quota mensual vols pagar per reemborsar el crèdit disposat i encara que gastis més crèdit mensualment que la quota escollida, només pagaràs la quota escollida, sempre que aquesta respecti la quota mínima establerta en cada moment per CaixaBank Payments & Consumer perquè no s'eternitzi el teu deute. Tingues en compte que, a l'hora de triar la quota mensual que vols pagar, com més gran sigui la quota mensual, més baix serà el cost total del crèdit que cal pagar, perquè abans tornaràs el crèdit.

El pagament fraccionat consisteix a pagar una determinada compra o operació a crèdit, i en comptes de pagar-la a final de mes sense interessos, es paga durant els mesos en què hagis decidit fraccionar-la, amb l'interès pactat en cada cas o pagant una comissió fixa pel fraccionament, també pactat al contracte. Per ser el més transparents possible amb tu i que puguis conèixer com funciona la nostra targeta amb pagament 2 dies després abans que ni tan sols iniciïs el procés de contractació, et facilitem un exemple de document d'informació precontractual (INE) i un exemple del contracte, que t'adjuntem a continuació, per a la seva lectura.

AVÍS: les dades econòmiques (TIN i TAE) que apareixen tant en l'exemple d'INE com en l'exemple de contracte són pròpies de l'EXEMPLE i, per tant, pot ser que no siguin les que finalment t'aplicaríem a la teva targeta, ja que aquestes condicions econòmiques són les màximes aplicables. Això passa perquè no has iniciat el procés de contractació i no hem pogut estudiar la teva situació economicofinancera, per la qual cosa no podem dir-te per endavant quines condicions econòmiques tindràs en la teva targeta i preferim mostrar-te els tipus màxims.

La targeta imagin&Go

La targeta imagin&Go

Targeta de pagament ajornat
Targeta Revolving.

La targeta de pagament ajornat (targeta Revolving) és també una targeta de crèdit encara que és diferent de les altres perquè únicament permet una modalitat de pagament per a la devolució del crèdit disposat durant el mes: el pagament ajornat amb un interès associat des del moment en què vagis disposant del crèdit i fins al seu pagament complet. Permet que tornis de manera ajornada el crèdit que vagis gastant en comptes de pagar el total gastat de cop en finalitzar el període de liquidació acordat. Tu decideixes quina quota mensual vols pagar per reemborsar el crèdit disposat i encara que gastis més crèdit mensualment que la quota escollida, només pagaràs la quota escollida, sempre que aquesta respecti la quota mínima establerta en cada moment per CaixaBank Payments & Consumer perquè no s'eternitzi el teu deute. Tingues en compte que, a l'hora de triar la quota mensual que vols pagar, com més gran sigui la quota, més baix serà el cost total del crèdit que cal pagar, perquè abans tornaràs el crèdit.

Amb aquesta targeta no pots escollir pagar el crèdit disposat completament, a final de mes, sense pagar interessos, com operen les targetes de crèdit estàndard, perquè és una targeta de pagament ajornat. Això no obstant, l'import de la quota mensual no té límit màxim, és a dir, pots triar una quota mensual que suposi pagar la totalitat de l'import disposat aquest mes, a final de mes, però pagant interessos des del moment en què hagis anat fent disposicions de crèdit fins al seu pagament complet.

La targeta també permet la modalitat de pagament fraccionat per pagar determinades compres. No genera interessos, però només està prevista per finançar compres específiques que constitueixin una unitat comercial amb el finançament que ofereix la targeta. Per això, el pagament fraccionat que permet aquesta targeta està reservat per a les compres en què des d'imaginBank oferim el fraccionament de manera expressa. Amb aquesta modalitat, ens has de tornar el crèdit disposat per a la compra fraccionada dividida pel nombre de mesos escollits de fraccionament (exemple; si tries fraccionament a 3 mesos d'una compra de 60 €, ens has de tornar 20 € al mes durant 3 mesos).

Per ser el més transparents possible amb tu i que puguis conèixer com funciona la nostra targeta de pagament ajornat abans que ni tan sols iniciïs el procés de contractació, et facilitem un exemple de document d'informació precontractual (INE) i un exemple del contracte, que t'adjuntem a continuació, per a la seva lectura.

AVÍS: les dades econòmiques (TIN i TAE) que apareixen tant en l'exemple d'INE com en l'exemple de contracte són pròpies de l'EXEMPLE i, per tant, pot ser que no siguin les que finalment t'aplicaríem a la teva targeta, ja que aquestes condicions econòmiques són les màximes aplicables. Això passa perquè no has iniciat el procés de contractació i no hem pogut estudiar la teva situació economicofinancera, per la qual cosa no podem dir-te per endavant quines condicions econòmiques tindràs en la teva targeta i preferim mostrar-te els tipus màxims.

Et responem els dubtes més comuns

Què és una targeta de crèdit?

Una targeta de crèdit és un instrument de pagament (et serveix per pagar) i a més és una facilitat creditícia (finançament que nosaltres posem a la teva disposició per pagar en el moment en què fas les compres). Pagant amb la targeta de crèdit no pagues les compres amb el saldo del teu compte en el moment de fer-les, sinó que pagues el total del que t'hagis gastat durant el termini pactat (habitualment un mes) al final d'aquest termini (habitualment al començament del mes següent). No has de pagar interessos per fer-ho.

Si la targeta és de pagament ajornat o és de fi de mes, però la utilitzes amb la modalitat de pagament ajornat, contràriament al que s'ha dit a dalt, no pagaràs el total del que t'hagis gastat al final del termini pactat, sinó que ho pagaràs de manera ajornada, pagant una quota mensual cada mes que serveixi per pagar, a poc a poc, el crèdit disposat, amb interessos des del moment en què facis cada disposició fins al seu pagament complet.

En què es diferencia una targeta de dèbit d'una de crèdit?

La targeta de dèbit i la de crèdit es diferencien bàsicament en la forma de pagament.

Pagar amb una targeta de dèbit implica que el pagament d'una compra es fa amb el saldo del compte associat a la targeta, per la qual cosa, si no disposes de saldo suficient en el compte en el moment de fer la compra, no podràs fer el pagament amb la targeta.

En canvi, pagar amb una targeta de crèdit implica que les compres no les pagues amb el saldo que disposes en el teu compte en el moment de fer la compra, sinó que ho fas amb el crèdit que disposes en la targeta (fins al límit de crèdit acordat en el contracte), i tornes el crèdit disposat en finalitzar el període de liquidació acordat. A més, pagar amb targeta de crèdit et permet triar entre pagar tot el crèdit que gastis en finalitzar el període de liquidació acordat sense interessos o pagar el crèdit disposat de manera ajornada, amb interessos associats.

Si pago amb una targeta de crèdit, pagaré interessos?

No sempre. Si tries pagar amb una targeta de crèdit amb modalitat de pagament a final de mes i, per tant, tornes la totalitat del crèdit de què disposis durant el termini de liquidació acordat, en finalitzar-lo, no pagaràs interessos. En canvi, si pagues amb una targeta de crèdit de pagament ajornat o si tries modificar la modalitat de pagament de la teva targeta de crèdit estàndard per la de pagament ajornat, si que pagaràs interessos associats perquè et permetrà una major flexibilitat en els pagaments, ja que tornaràs el crèdit utilitzat mitjançant quotes mensuals de l'import que triïs en comptes de pagar la totalitat del que disposis.

Puc canviar la modalitat de pagament de la targeta quan vulgui?

Sí. Pots canviar la modalitat de pagament de la teva targeta per les que ofereixi la targeta quan vulguis. Per fer-ho, ens ho has de sol·licitar i autoritzar expressament perquè algunes modalitats de pagament impliquen pagar interessos associats (apareixen detallats en la informació precontractual (INE) i en el contracte de targeta).

Què és una targeta de crèdit revolving?

Una targeta de crèdit Revolving o també anomenada de pagament ajornat és una classe de targeta de crèdit en què el reemborsament del crèdit que hagis utilitzat amb la targeta es torna de manera ajornada en lloc de fer-ho completament en finalitzar el període de liquidació acordat. Consisteix a tornar el crèdit utilitzat en còmodes terminis, pagant un interès associat que es detalla en cada cas, tant en la informació precontractual com en el contracte.

A més, el crèdit és renovable, és a dir, es redueix quan fas pagaments a crèdit amb la targeta però, a mesura que abones el crèdit de què vas disposant, tornes a poder disposar del crèdit perquè "es renova".

La devolució del crèdit de manera ajornada dependrà de la quota mensual que triïs pagar i de si continues disposant novament de crèdit a mesura que el vagis reconstituint. Com més gran sigui la quota mensual escollida, abans pagaràs el crèdit de què hagis disposat i, per tant, més baix serà el cost del crèdit, ja que pagaràs interessos durant menys temps i més import de la quota mensual anirà destinat a amortitzar capital.

Tingues en compte que qualsevol targeta de crèdit es pot convertir en targeta Revolving escollint la modalitat de pagament del pagament ajornat per tornar el crèdit, ja que totes les nostres targetes permeten que puguis personalitzar-te el pagament del crèdit segons les teves necessitats financeres. Només una de les nostres targetes (l'actual Imagin&Go) neix per defecte com a targeta de pagament ajornat amb aquest objectiu i no permet reemborsar el crèdit d'una altra manera. La resta de les nostres targetes neixen per defecte amb la modalitat de pagament fi de mes, sense interessos.

Com puc contractar la targeta i quins drets tinc?

Abans de contractar la targeta, des d'imaginBank posem a la teva disposició (te la mostrem en el flux de contractació i, a més, te l'enviarem tant a la banca digital de Now com al teu correu electrònic) la informació precontractual (INE per a targetes de crèdit) relativa al contracte de targeta que triïs abans de mostrar-te el contracte. És important que llegeixis el document amb atenció i, si vols, el comparis amb les ofertes de la resta d'entitats. T'hi indiquem les condicions econòmiques de la targeta que has de conèixer, així com altra informació rellevant sobre el contracte de targeta (com el dret de desistiment, les modalitats de pagament de la targeta, el límit de crèdit que t'assignem, etc.). Agafa’t el teu temps per llegir-lo. Et mantenim les condicions ofertes durant 3 dies perquè puguis signar el contracte un cop hagis reflexionat i decidit si el producte s'adapta a les teves necessitats.

Per tant, abans de contractar la targeta tens dret a:

- Que t'informem adequadament i suficientment del producte que contractaràs.

- Que et lliurem informació precontractual (INE, en cas de targeta de crèdit) abans de signar el contracte en format durador.

- Agafa't un temps de reflexió per decidir si vols contractar la targeta o no, una vegada coneguis les condicions econòmiques aplicables (que es detallen en la INE). Et mantindrem les condicions detallades en la INE durant 3 dies.

Puc consultar les operacions que faig amb la meva targeta?

Sí. Pots consultar en qualsevol moment les compres fetes amb la teva targeta a través de la teva app imagin i als caixers automàtics.

A més, rebràs mensualment, a través de la teva app imagin, un extracte de liquidació amb el detall de les operacions fetes, sigui quina sigui la modalitat de pagament de la targeta.

Les operacions fetes amb una targeta fi de mes es cobraran al teu compte en finalitzar el període de liquidació acordat, a través d'un únic càrrec per l'import total de les operacions.

Les operacions fetes amb una targeta 2 dies després es cobren una per una al teu compte al cap de 48 h d'efectuar cada compra.
Les operacions fetes amb una targeta de pagament ajornat es cobren parcialment a través del pagament de la quota mensual escollida.

Quan pagaré el crèdit segons el període de liquidació que triï?

Targetes de crèdit a 2 dies: les operacions es liquiden a les 48 h d'haver-les fet, una per una.

Període de liquidació escollit setmanal: les operacions es liquiden setmanalment. Les compres fetes de dilluns a diumenge es carreguen al compte associat dimecres de la setmana següent.

Període de liquidació escollit mensual: les operacions es liquiden mensualment. El període de liquidació comprèn del dia 22 d'un mes al 21 del mes següent. El càrrec s'efectua a partir del dia 1 del tercer mes. Per exemple, les operacions fetes entre el 22 de maig i el 21 de juny es carreguen al compte associat a partir del dia 1 de juliol.

Puc desistir del contracte una vegada signat? I puc cancel·lar-lo en qualsevol moment?

Sí. Tens 14 dies naturals per desistir del contracte de targeta que contractis i no en n’has d'especificar el motiu. Una vegada ens demanis el desistiment, nosaltres donarem de baixa la targeta al cap de 24 h, i donarem per cancel·lat el contracte. En cas que hagis utilitzat la targeta i que tinguis pendent reemborsar-nos el crèdit disposat, tindràs 30 dies naturals per fer-ho, juntament amb els interessos que, si escau, corresponguin.

Passats els primers 14 dies, pots cancel·lar el contracte unilateralment en qualsevol moment, sense especificar-nos-en el motiu, tot i que serà necessari que paguis anticipadament les quantitats que puguis deure. Quan ens ho sol·licitis, sempre que no hi hagi cap deute pendent, nosaltres cancel·larem el contracte al cap de 24 h.

Pots sol·licitar el desistiment o la cancel·lació del contracte per les vies següents: A través de l'app d'imagin o a través d'un caixer automàtic. Per sol·licitar-ho a través de l'app d'imagin, has de seguir els passos següents: Accedeix a la pestanya «Configuració personal» que hi ha a la part superior dreta de la pantalla. Tria l'opció «Baixa de serveis i desistir de productes contractats» i emplena el formulari que apareix amb les dades sobre el contracte de targeta que vols finalitzar.

On puc consultar el contracte que signi? Me'n donareu una còpia?

És clar que tindràs una còpia del contracte. Te'l penjarem a l'apartat de consultar el contracte imaginBank, dins els ajustos de l'app imagin. Perquè el tinguis localitzat i el puguis consultar, baixar i imprimir sempre que vulguis.