Informació sobre targetes

Targeta de crèdit

targeta de crèdit imagin

Targeta de crèdit

Amb pagament a finals de mes.

La targeta de crèdit imagin amb pagament fi de mes és la targeta amb la qual pagues el crèdit utilitzat per a les teves compres en finalitzar el període de liquidació acordat (per exemple, en finalitzar el mes, si tries el període de liquidació mensual). No has de pagar interessos per fer-ho.

Aquesta és la modalitat de pagament per defecte de les targetes amb pagament fi de mes (com la targeta imagin Crèdit).

Vegem-ne un exemple: en Joan fa una escapada de cap de setmana amb els seus amics el divendres 14 d'abril. Decideix utilitzar la seva targeta de crèdit per llogar el cotxe i per convidar els seus amics a sopar. D'aquesta manera, la targeta de crèdit li serveix com a garantia per al lloguer del cotxe i també per pagar a crèdit el sopar sense necessitat de gastar el saldo que té al seu compte el dia del sopar amb amics. En Joan ha de tornar el crèdit gastat per al sopar sense interessos, a partir de l'1 de maig. L'hi cobrarem al compte associat a la targeta.

A més, la targeta també permet altres modalitats de pagament que en cas de voler gaudir-ne les has de sol·licitar expressament, com ara el pagament ajornat de tot el crèdit de què disposis mensualment o el pagament fraccionat d'una determinada operació o compra. Aquestes dues modalitats de pagament sí que requereixen pagar interessos, els que s'especifiquen tant en la informació precontractual (INE) com en el contracte.

El pagament ajornat consisteix a tornar de manera ajornada, a través del pagament d'una quota mensual, el crèdit que vagis gastant en comptes de pagar el total de cop en finalitzar el període de liquidació acordat. En aquesta modalitat tu decideixes quina quota mensual vols pagar per reemborsar el crèdit disposat i, encara que gastis més crèdit mensualment que la quota escollida, només pagaràs la quota escollida, sempre que respecti la quota mínima1 establerta en cada moment per CaixaBank Payments & Consumer perquè la devolució del teu deute no s'allargui en el temps. Tingues en compte que, a l'hora de triar la quota mensual que vols pagar, com més gran sigui la quota mensual, més baix serà el cost total del crèdit que cal pagar, perquè abans tornaràs el crèdit. Totes les targetes de crèdit permeten que puguis activar aquesta modalitat de pagament, si la necessites. Només n'hi ha una que neix amb aquesta modalitat de pagament activada per defecte sense possibilitat de canviar-la: es tracta de la targeta de pagament ajornat (imagin&Go).

Vegem-ne un exemple: a en Joan se li trenca la rentadora al desembre, que justament coincideix amb el mes de les compres nadalenques i els dinars i sopars de celebració amb amics i família. Preveu un augment de despeses d'uns 1.500 € que no pot pagar de cop en finalitzar el mes perquè es quedaria sense saldo a l'inici del mes següent. Per això, en Joan opta per modificar la modalitat de pagament de la seva targeta de crèdit fi de mes per la del pagament ajornat i tria pagar mensualment una quota de 150 € mensuals per al reemborsament del crèdit. Si no gasta més crèdit amb la seva targeta, acabarà de pagar el seu deute al cap de menys d'un any, amb interessos associats per fer-ho. Cada quota consta d'una part del capital disposat que en Joan ha de tornar + una part d'interessos associats. Si augmenta la quota mensual, pagarà el deute en menys temps, per la qual cosa, en amortitzar capital més ràpid, pagarà menys interessos. Per calcular la teva quota, pots anar a la pàgina web del client bancari del Banc d'Espanya on faciliten un simulador perquè puguis calcular quants interessos pagaries i quan acabaries de pagar el deute, en triar una quota mensual o una altra.

El pagament fraccionat consisteix a pagar una determinada compra o operació a crèdit, i en comptes de pagar-la a final de mes sense interessos, es paga durant els mesos en què hagis decidit fraccionar-la, amb l'interès associat en cada cas o pagant una comissió fixa pel fraccionament, també reflectit en el contracte. Vegem-ne un exemple: en Joan es vol comprar l'últim smartphone, però costa 1.000 €, per la qual cosa no vol pagar-lo amb la seva targeta de crèdit fi de mes, ja que hauria de tornar el crèdit gastat a final de mes i es quedaria sense saldo al compte. En Joan pot optar per fraccionar el pagament d'aquesta compra amb interessos associats (o a canvi del pagament d'una comissió), triar el termini en què el vol pagar, i pagar així el que resulti de dividir el preu de la compra + els interessos associats pels mesos escollits de fraccionament. Per ser el més transparents possible amb tu i que puguis conèixer com funciona la nostra targeta fi de mes abans que ni tan sols iniciïs el procés de contractació, et facilitem un exemple de document d'informació precontractual (INE) i un exemple del contracte, que t'adjuntem a continuació, per a la seva lectura. AVÍS: les dades econòmiques (TIN i TAE) que apareixen tant en l'exemple d'INE com en l'exemple de contracte són pròpies de l'EXEMPLE i, per tant, pot ser que no siguin les que finalment t'aplicaríem a la teva targeta, ja que aquestes condicions econòmiques són les màximes aplicables. Això passa perquè no has iniciat el procés de contractació i no hem pogut estudiar la teva situació economicofinancera, per la qual cosa no podem dir-te per endavant quines condicions econòmiques tindràs en la teva targeta i preferim mostrar-te els tipus màxims.

- Informació precontractual (INE).

- Exemple del contracte.

AVÍS: les dades econòmiques (TIN i TAE) que apareixen tant en l'exemple d'INE com en l'exemple de contracte són pròpies de l'EXEMPLE i, per tant, pot ser que no siguin les que finalment t'aplicaríem a la teva targeta, ja que aquestes condicions econòmiques són les màximes aplicables. Això passa perquè no has iniciat el procés de contractació i no hem pogut estudiar la teva situació economicofinancera, per la qual cosa no podem dir-te per endavant quines condicions econòmiques tindràs en la teva targeta i preferim mostrar-te els tipus màxims.

Targeta MyCard

Targeta MyCard

Pagament 2 dies després.

També disposem d'una targeta de crèdit, la de pagament 2 dies després, que combina el millor del dèbit i del crèdit. La modalitat de pagament 2 dies després et permet comprar a crèdit escurçant el període de liquidació a 48 hores. D'aquesta manera, tot el que vagis gastant, queda reflectit en els teus moviments de targeta al moment, però es descompta del compte associat al cap de 48 hores després de la seva confirmació. Aquesta modalitat de pagament et permet tornar a disposar del límit de crèdit de la teva targeta al cap de poc temps i continuar amb les teves compres del dia a dia.
Aquesta és la modalitat de pagament per defecte de les targetes amb pagament 2 dies després (com la targeta MyCard).

També tens l'opció de personalitzar el dia de pagament i en comptes de pagar el crèdit al cap de 48 h després de la seva confirmació, pagar-lo setmanalment, mensualment o cada dia concret que determinis (exemple: quan portis gastats 200 €). No has de pagar interessos en cap d'aquests casos, ja que tornaràs la totalitat del crèdit disposat al final del període de liquidació acordat.

Aquesta targeta també permet que utilitzis el saldo del teu compte (fins a 3.000 €) una vegada esgotat el límit de crèdit concedit, sempre que el compte associat on tinguis el saldo sigui d'imaginBank i que tinguis saldo suficient per pagar tant el límit de crèdit esgotat com el que et vulguis gastar per damunt del límit.

 

Vegem-ne un exemple: en Joan utilitza la targeta amb pagament 2 dies després per a les compres del dia a dia. El dia 10 d'abril paga amb la targeta 12 € de la targeta de transport, el dia 11 d'abril paga 6,90 € per una amanida, i el dia 15 d'abril, 25,90 € al supermercat. En Joan veurà cadascun d'aquests moviments fets amb la targeta a l'app d'imagin des del mateix moment en què es van fer i haurà de tornar el crèdit utilitzat, sense interessos, de la manera següent: els 12 € el 12 d'abril, els 6,90 € el 13 d'abril i els 25,90 € el 17 d'abril.

I un exemple per entendre l'ús del saldo del compte addicional a l'ús del crèdit: en Joan té al seu compte imaginBank associat a la targeta 200 € de saldo i el límit de crèdit concedit de la targeta és de 100 €. Si necessita fer una compra de 150 €, pot fer-la perquè pagarà 100 € a crèdit (que tornarà al cap de 48 h després de la seva confirmació) i 50 € directament del saldo del seu compte en el moment de la compra.

A més, la targeta també permet altres modalitats de pagament que en cas de voler gaudir-ne les has de sol·licitar expressament, com ara el pagament ajornat de tot el crèdit de què disposis mensualment o el pagament fraccionat d'una determinada operació o compra. Aquestes dues modalitats de pagament sí que requereixen pagar interessos, els que s'especifiquen tant en la informació precontractual (INE) com en el contracte.

El pagament ajornat consisteix a tornar de manera ajornada el crèdit que vagis gastant en comptes de pagar el total de cop en finalitzar el període de liquidació acordat. En aquesta modalitat tu decideixes quina quota mensual vols pagar per reemborsar el crèdit disposat i encara que gastis més crèdit mensualment que la quota escollida, només pagaràs la quota escollida, sempre que aquesta respecti la quota mínima1 establerta en cada moment per CaixaBank Payments & Consumer perquè no s'eternitzi el teu deute. Tingues en compte que, a l'hora de triar la quota mensual que vols pagar, com més gran sigui la quota mensual, més baix serà el cost total del crèdit que cal pagar, perquè abans tornaràs el crèdit.

El pagament fraccionat consisteix a pagar una determinada compra o operació a crèdit, i en comptes de pagar-la a final de mes sense interessos, es paga durant els mesos en què hagis decidit fraccionar-la, amb l'interès pactat en cada cas o pagant una comissió fixa pel fraccionament, també pactat al contracte. Per ser el més transparents possible amb tu i que puguis conèixer com funciona la nostra targeta amb pagament 2 dies després abans que ni tan sols iniciïs el procés de contractació, et facilitem un exemple de document d'informació precontractual (INE) i un exemple del contracte, que t'adjuntem a continuació, per a la seva lectura.

- Informació precontractual (INE).

- Exemple del contracte.

AVÍS: les dades econòmiques (TIN i TAE) que apareixen tant en l'exemple d'INE com en l'exemple de contracte són pròpies de l'EXEMPLE i, per tant, pot ser que no siguin les que finalment t'aplicaríem a la teva targeta, ja que aquestes condicions econòmiques són les màximes aplicables. Això passa perquè no has iniciat el procés de contractació i no hem pogut estudiar la teva situació economicofinancera, per la qual cosa no podem dir-te per endavant quines condicions econòmiques tindràs en la teva targeta i preferim mostrar-te els tipus màxims.

La targeta imagin&Go

targeta pagament ajornat imagin

La targeta imagin&Go

Targeta de pagament ajornat
Targeta Revolving.

La targeta de pagament ajornat (targeta Revolving) és també una targeta de crèdit encara que és diferent de les altres perquè únicament permet una modalitat de pagament per a la devolució del crèdit disposat durant el mes: el pagament ajornat amb un interès associat des del moment en què vagis disposant del crèdit i fins al seu pagament complet. Permet que tornis de manera ajornada el crèdit que vagis gastant en comptes de pagar el total gastat de cop en finalitzar el període de liquidació acordat. Tu decideixes quina quota mensual vols pagar per reemborsar el crèdit disposat i encara que gastis més crèdit mensualment que la quota escollida, només pagaràs la quota escollida, sempre que aquesta respecti la quota mínima1 establerta en cada moment per CaixaBank Payments & Consumer perquè no s'eternitzi el teu deute. Tingues en compte que, a l'hora de triar la quota mensual que vols pagar, com més gran sigui la quota, més baix serà el cost total del crèdit que cal pagar, perquè abans tornaràs el crèdit.

Amb aquesta targeta no pots escollir pagar el crèdit disposat completament, a final de mes, sense pagar interessos, com operen les targetes de crèdit estàndard, perquè és una targeta de pagament ajornat. Això no obstant, l'import de la quota mensual no té límit màxim, és a dir, pots triar una quota mensual que suposi pagar la totalitat de l'import disposat aquest mes, a final de mes, però pagant interessos des del moment en què hagis anat fent disposicions de crèdit fins al seu pagament complet.

La targeta també permet la modalitat de pagament fraccionat per pagar determinades compres. No genera interessos, però només està prevista per finançar compres específiques que constitueixin una unitat comercial amb el finançament que ofereix la targeta. Per això, el pagament fraccionat que permet aquesta targeta està reservat per a les compres en què des d'imagin oferim el fraccionament de manera expressa. Amb aquesta modalitat, ens has de tornar el crèdit disposat per a la compra fraccionada dividida pel nombre de mesos escollits de fraccionament (exemple; si tries fraccionament a 3 mesos d'una compra de 60 €, ens has de tornar 20 € al mes durant 3 mesos).

Per ser el més transparents possible amb tu i que puguis conèixer com funciona la nostra targeta de pagament ajornat abans que ni tan sols iniciïs el procés de contractació, et facilitem per a la seva lectura tant un exemple de document d'informació precontractual (INE) com un exemple del contracte, que t'adjuntem a continuació.

- Informació precontractual (INE).

- Exemple del contracte.

AVÍS: les dades econòmiques (TIN i TAE) que apareixen tant en l'exemple d'INE com en l'exemple de contracte són pròpies de l'EXEMPLE i, per tant, pot ser que no siguin les que finalment t'aplicaríem a la teva targeta, ja que aquestes condicions econòmiques són les màximes aplicables. Això passa perquè no has iniciat el procés de contractació i no hem pogut estudiar la teva situació economicofinancera, per la qual cosa no podem dir-te per endavant quines condicions econòmiques tindràs en la teva targeta i preferim mostrar-te els tipus màxims.

Dubtes més comuns sobre les Targetes