Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt.

I si tens menys de 18 anys

imaginTeens és el compte teens a partir de 12 anys, amb el qual podràs fer amb els teus diners el que vulguis.

compte jove imagin

Controla els teus diners

Revisa el que gastes i com ho gastes en temps real. Compte, que volen!

controla els teus diners amb el compte jove imagin

Oblida't de portar pasta

Paga amb la teva targeta prepagament i recarrega-la quan ho necessitis

paga sense diners amb el compte jove imagin
imaginTeens Wallet

Rep la teva paga

O demana diners extres al teu pare o mare i rep-los en zero coma. Yass!

rep la teva paga en el compte jove imagin

Estalvia ara o mai

Comença a estalviar per a quan vulguis.

comença a estalviar amb el teu compte jove imagin

Som el que fem

Superem alts estàndards que ens avalen com a empresa amb bones pràctiques socials, ambientals i corporatives.