Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Assegurança d'estalvi CaixaFuturo

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

CaixaFutur
Els teus estalvis per a demà comencen avui

Comença a estalviar amb un 0,5 % d'interès tècnic garantit 1 durant el primer any. 2

Comencem!

Estalviar en mode fàcil

Els avantatges d'estalviar amb CaixaFutur t'ho posen molt senzill.

Estalvi assegurança

0,5 % d'interès garantit el primer any.

Els teus diners disponibles

Disposa de liquiditat immediata 3 en qualsevol moment.

A la teva manera

Pots fer aportacions periòdiques i/o extraordinàries.

100 % des de l'app

Recupera els teus diners quan vulguis 100 % online, sense complicacions.

Què he de fer?

Decideix quant vols aportar cada mes a partir de 50 € 4 i comença a rebre interès pels teus diners!

App imagin

Preguntes freqüents

CaixaFutur és una assegurança d'estalvi de VidaCaixa que ofereix un interès tècnic garantit del 0,5 % durant la primera anualitat.

Des de l'app d'imagin, a la secció de productes. Fes clic sobre “Planifica el teu futur” i, a continuació, tria CaixaFutur.

Pots estalviar des de 50 € al mes fins a un màxim de 10.000 € anuals.

Sí, un dels avantatges d'aquest producte és que pots incrementar, reduir, interrompre o retirar les teves aportacions en qualsevol moment de manera total o parcial.

Veure totes les preguntes

Som el que fem

Superem alts estàndards que ens avalen com a empresa amb bones pràctiques socials, ambientals i corporatives.

Entra a la nostra app per saber més detalls

Escaneja el QR i baixa’t l’app

principal img