Jove i andalús?
T'ajudem amb la teva hipoteca

Si tens entre 18 i 35 anys, aconsegueix un 90 % de finançament
per a la teva hipoteca imaginBank gràcies a la Comunitat d'Andalusia.

Baixar l'app

Demana la teva hipoteca així de fàcil *

Demana la teva hipoteca des de l'app i tindràs sempre un gestor per ajudar-te si el necessites.

Hipoteca Bonificada 1

3,50%
TIN

3,980%
TAE

Hipoteca No Bonificada 2

4,25%
TIN

4,745%
TAE

Finançament de fins al 90 %

90%

Sobre el preu menor entre el de compravenda o el valor de taxació.

M'interessa!

Quota fixa i sense sorpreses

Cada mes la mateixa quota.

Hipoteca Bonificada

Necessites domiciliar la teva nòmina.

TIN: 3,50 % FIX
TAE: 3,980 % 1

Porta la nòmina
i paga sempre el mateix:

750,94 € al mes 1

Hipoteca No Bonificada

Sense domiciliar la teva nòmina.

TIN: 4,25 % FIX
TAE: 4,745 % 2

Sense necessitat de portar la teva nòmina,
paga sempre el mateix:

812,61 € al mes 2

Requisits per a l’ajuda
d’habitatge d'Andalusia

Ets major d’edat i no tens més de 35 anys.

Pots acreditar legalment la teva residència continuada i interrompuda a la Comunitat Autònoma d'Andalusia.

Es tracta de la teva primera compra d'un habitatge segons el règim de propietat.

L'habitatge està situat dins la Comunitat Autònoma d'Andalusia.

Si serà el teu habitatge habitual i permanent durant un mínim de 2 anys.

El preu d'adquisició, sense despeses i tributs inherents a la compra, no supera els 295.240 €.*

*El preu es pot incrementar un 20 % si l'habitatge és eficient energèticament en grau A o B, fins als 354.288 euros d'acord amb la normativa aplicable.

La nostra hipoteca imaginBank

Quota fixa

Paga la mateixa quota durant tota la hipoteca.

Bonifica la teva hipoteca

Aconsegueix la hipoteca bonificada d'ImaginBank domiciliant la nòmina. Tan fàcil com això!

Et tornem la taxació

En contractar la teva hipoteca imagin, et tornem el cost de la taxació.

Contactar amb especialista

Passos per sol·licitar una hipoteca

Coneix millor la nostra hipoteca. Et contactem!

Emplena el nostre formulari des de l'app per fer-te una simulació personalitzada.

Documentació

Una vegada sàpigues quina hipoteca s'adapta millor a tu, hauràs de preparar la documentació necessària:

Taxació i firma

En aprovar l'estudi, taxarem l'habitatge. Després hauràs de triar el teu notari per a una entrevista i per planificar el dia de la signatura.

Preguntes freqüents

Una hipoteca bonificada no és res més que una sèrie de serveis que ofereix un descompte en el tipus d'interès en funció dels productes associats o combinats que es contractin amb l'entitat bancària. A imagin, només necessitem que domiciliïs la teva nòmina per poder bonificar la teva hipoteca.

La quota mensual no hauria de superar el 40 % dels teus ingressos totals.

Una vegada hagis enviat la sol•licitud d'estudi de la hipoteca, ens caldrà que ens enviïs una sèrie de documents per fer-ne l'avaluació. En funció de la teva situació laboral, necessitaràs una documentació o una altra. A més, com que es tracta d'una hipoteca, també hauràs d'aportar informació sobre l'estat de l'immoble.

Assalariat

 • NIF
 • Justificació d’ingressos (3 últimes nòmines, lloguers, rendes...) i contracte de treball
 • Última declaració anual d’IRPF
 • Declaració de béns signada o impost de patrimoni

Autònom

 • Resum anual de l’IVA (model 390) i declaracions de l’any actual.
 • Resum anual de retencions a compte de l’IRPF i declaracions de l’any actual.
 • Pagament de l’impost d’activitats econòmiques (IAE).
 • 3 últimes liquidacions a la Seguretat Social i pagament del rebut d’autònoms.
 • Declaració anual d’operacions amb tercers (model 347).
 • Certificat d’estar al corrent del pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries.

Documents de l’habitatge

 • Escriptura acreditativa de la propietat inscrita en el Registre de Propietat.
 • Últim rebut de l’IBI de l’immoble a hipotecar.
 • Si escau, certificat d’estar al corrent de pagament de les quotes de la comunitat de propietaris.
 • Contracte de compravenda de l’habitatge o contracte d’arres.

Un cop ens facilitis tota la documentació necessària (documents personals, de l'habitatge i taxació), després d'estudiar la teva viabilitat, podrem donar-te una resposta en qüestió de dies.

Dependrà de l’agenda de la notaria que triïs. Hauràs de triar la notaria per programar el dia de la signatura i perquè t’assessorin.

Tingues en compte que, per llei, un cop signada la FEIN (document vinculant que conté les condicions de la hipoteca) i els seus annexos, disposaràs de 10 dies naturals, o 14 dies naturals a Catalunya, per poder reflexionar i revisar les condicions de la hipoteca, abans de la signatura davant de notari.

En el moment de l’assessorament, el notari emet una acta de conformitat per a la signatura i mitjançant aquesta informa de la data a partir de la qual ja es pot signar el contracte.

Com a mínim, hauràs de complir el període de reflexió que et correspongui.

Som el que fem

Superem alts estàndards que ens avalen com a empresa amb bones pràctiques socials, ambientals i corporatives.

Simula la teva hipoteca
en un només moment

Escaneja el QR