Hipoteca fixa d'imaginBank

Aconsegueix les nostres millors condicions per ser d’imagin,
portar la teva nòmina i contractar la nostra Assegurança de Llar i de Vida.*

Baixar l'app

Demana la teva hipoteca així de fàcil

Demana la teva hipoteca des de l'app i tindràs sempre un gestor per ajudar-te si el necessites.

Hipoteca Bonificada 1

3,10%
TIN

3,822%
TAE

Hipoteca No Bonificada 2

3,85%
TIN

4,336%
TAE

Contractació 100% online*

Demana la teva hipoteca des de l'app i compta amb l'ajuda d'un gestor, si la necessites.

M'interessa!

Quota fixa i sense sorpreses

Cada mes la mateixa quota.

Hipoteca Bonificada

Has de domiciliar la teva nòmina i contractar la nostra Assegurança de Llar i Assegurança de Vida.

TIN: 3,10 % FIX
TAE: 3,822 % 1

719,14 € al mes 1

Hipoteca No Bonificada

Sense domiciliar la teva nòmina ni contractar la nostra Assegurança de Llar i Assegurança de Vida.

TIN: 3,85 % FIX
TAE: 4,336 % 2

779,38 € al mes 2

La nostra hipoteca imaginBank

Quota fixa

Paga la mateixa quota durant tota la hipoteca.

Bonifica la teva hipoteca

Aconsegueix-la domiciliant la teva nòmina i contractant la nostra Assegurança de Llar i Assegurança de Vida, així de fàcil!

Et tornem la taxació

En contractar la teva hipoteca imagin, et tornem el cost de la taxació.

Contactar amb especialista

Pasos per sol·licitar una hipoteca

Coneix millor la nostra hipoteca. Et contactem!

Emplena el nostre formulari des de l'app per fer-te una simulació personalitzada.

Documentació

Una vegada sàpigues quina hipoteca s'adapta millor a tu, hauràs de preparar la documentació necessària:

Taxació i firma

En aprovar l'estudi, taxarem l'habitatge. Després hauràs de triar el teu notari per a una entrevista i per planificar el dia de la signatura.

Enllaços d'interès:

FIPRE (Fitxa d’informació precontractual Préstec hipotecari) de la hipoteca imaginBank FAQS sobre préstecs hipotecaris Informació addicional d’interès

La teva comunitat autònoma, les teves condicions

Aconsegueix fins el 90 % del valor de l'habitatge si tens entre 18 i 35 anys.

Veure condicions

Hipoteca Madrid

Demana un import fins a 390.000 €.

Veure condicions

Hipoteca Balears

Demana un import fins a 270.150 €.

Veure condicions

Hipoteca Andalusia

Demana un import fins a 295.240 €.

Veure condicions

Hipoteca Castella i Lleó

Demana un import fins a 240.000 €.

Preguntes freqüents

Una hipoteca bonificada és una sèrie de serveis que ofereixen un descompte en el tipus d'interès en funció dels productes associats o vinculats que es contractin amb l'entitat bancària. A imagin només necessitem que domiciliïs la teva nòmina i/o contractis la nostra Assegurança de Llar i Assegurança de Vida per poder bonificar la teva hipoteca.

La quota mensual no hauria de superar el 40 % dels teus ingressos totals.

Un cop hagis enviat la teva sol·licitud d'estudi de la hipoteca, necessitarem que ens enviïs una sèrie de documents per fer-ne l'avaluació. En funció de la teva situació laboral, necessitaràs una documentació o una altra. A més, en tractar-se d'una hipoteca, a més hauràs d'aportar informació sobre l'estat de l'immoble.

Assalariat:

 • NIF
 • Justificació d'ingressos (3 últimes nòmines, lloguers, rendes...) i contracte de treball.
 • Última declaració anual d'IRPF.
 • Declaració de béns signada o impost de patrimoni.

Autònom:

 • Resum anual de l'IVA (model 390) i declaracions de l’any actual.
 • Resum anual de retencions a compte de l'IRPF i declaracions de l’any actual.
 • Pagament de l'impost d'activitats econòmiques (IAE).
 • 3 últimes liquidacions a la Seguretat Social i pagament del rebut d'autònoms.
 • Declaració anual d'operacions amb tercers (model 347).
 • Certificat d'estar al corrent del pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries.

Documents de l'habitatge:

 • Escriptura acreditativa de la propietat inscrita en el Registre de Propietat.
 • Últim rebut de l'IBI de l'immoble a hipotecar.
 • Si escau, certificat d'estar al corrent de pagament de les quotes de la comunitat de propietaris.
 • Contracte de compravenda de l'habitatge o contracte d'arres.

Un cop ens facilitis tota la documentació necessària (documents personals, de l'habitatge i taxació), després d'estudiar la teva viabilitat, podrem donar-te una resposta en qüestió de dies.

Dependrà de l'agenda de la notaria que triïs. Hauràs de triar la notaria per programar el dia de la signatura i perquè t'assessorin.

Tingues en compte que, per llei, un cop signada la FEIN (document vinculant que conté les condicions de la hipoteca) i els seus annexos, disposaràs de 10 dies naturals, o 14 dies naturals a Catalunya, per poder reflexionar i revisar les condicions de la hipoteca, abans de la signatura davant de notari.

En el moment de l'assessorament, el notari emet una acta de conformitat per a la signatura i mitjançant aquesta informa de la data a partir de la qual ja es pot signar el contracte. Com a mínim, hauràs de complir el període de reflexió que et correspongui.

Altres productes imagin

Préstecs

Si t'importa, tenim un préstec per fer-ho.

Assegurances

Queda't tranquil assegurant el que més t’importa.

Comptes

Els nostres comptes bancaris sense comissions.

Targetes

Descobreix les targetes que et posen les coses fàcils!

Som el que fem

Superem alts estàndards que ens avalen com a empresa amb bones pràctiques socials, ambientals i corporatives.

Entra a la nostra app per saber més detalls

Escaneja el QR i baixa’t l’app

principal img