Fins a 150 € per domiciliar la teva nòmina?

Hipoteques imaginBank

Aconsegueix les nostres millors condicions gràcies
al fet de ser d'imagin i portar la teva nòmina.*

Baixar l'app

Demana la teva hipoteca així de fàcil

Demana la teva hipoteca des de l'app i tindràs sempre un gestor per ajudar-te si el necessites.

Hipoteca Bonificada 1

3,70%
TIN

4,184%
TAE

Hipoteca No Bonificada 2

4,45%
TIN

4,951%
TAE

Contractació 100% online*

Demana la teva hipoteca des de l'app i compta amb l'ajuda d'un gestor, si la necessites.

M'interessa!

Quota fixa i sense sorpreses

Cada mes la mateixa quota.

Hipoteca Bonificada

Necessites domiciliar la teva nòmina.

TIN: 3,70 % FIX
TAE: 4,184 % 1

Porta la teva nòmina
i paga sempre el mateix:

767,12 € al mes 1

Hipoteca No Bonificada

Sense domiciliar la teva nòmina.

TIN: 4,45 % FIX
TAE: 4,951 % 2

Sense necessitat de portar la teva nòmina,
paga sempre el mateix:

829,50 € al mes 2

La nostra hipoteca imaginBank

Quota fixa

Paga la mateixa quota durant tota la hipoteca.

Bonifica la teva hipoteca

Aconsegueix la hipoteca bonificada d'imaginBank domiciliant la teva nòmina, així de fàcil!

Et tornem la taxació

En contractar la teva hipoteca imagin, et tornem el cost de la taxació.

Contactar amb especialista

Pasos per sol·licitar una hipoteca

Coneix millor la nostra hipoteca. Et contactem!

Emplena el nostre formulari des de l'app per fer-te una simulació personalitzada.

Documentació

Una vegada sàpigues quina hipoteca s'adapta millor a tu, hauràs de preparar la documentació necessària:

Taxació i firma

En aprovar l'estudi, taxarem l'habitatge. Després hauràs de triar el teu notari per a una entrevista i per planificar el dia de la signatura.

La teva comunitat autònoma, les teves condicions

Veure condicions

Hipoteca Madrid

Si ets resident de la Comunitat de Madrid i tens entre 18 i 35 anys...

 • Aconsegueix fins al 90 % del valor de l'habitatge que vulguis comprar gràcies a l'ajuda de la Comunitat de Madrid.

 • Demana un import fins a 390.000 €.

Veure condicions

Hipoteca Balears

Si ets resident de les illes Balears i tens entre 18 i 35 anys...

 • Aconsegueix fins al 90 % del valor de l'habitatge que vulguis comprar gràcies a l'ajuda de l'Institut Balear de l’Habitatge.

 • Demana un import fins a 270.150 €.

Veure condicions

Hipoteca Andalusia

Si ets resident d'Andalusia i tens entre 18 i 35 anys...

 • Aconsegueix fins al 90 % del valor de l'habitatge que vulguis comprar gràcies a l'ajuda de la Comunitat d'Andalusia.

 • Demana un import fins a 295.240 €.

Veure condicions

Hipoteca Castella i Lleó

Si ets resident de Castella i Lleó i tens entre 18 i 35 anys...

 • Aconsegueix fins al 90 % del valor de l'habitatge que vulguis comprar gràcies a l'ajuda de la Comunitat de Castella i Lleó.

 • Demana un import fins a 240.000 €.

Preguntes freqüents

Una hipoteca bonificada és una sèrie de serveis que ofereixen un descompte en el tipus d'interès en funció dels productes associats o vinculats que es contractin amb l'entitat bancària. A imagin, només necessitem que domiciliïs la teva nòmina per poder bonificar la teva hipoteca.

La quota mensual no hauria de superar el 40 % dels teus ingressos totals.

Un cop hagis enviat la teva sol·licitud d'estudi de la hipoteca, necessitarem que ens enviïs una sèrie de documents per fer-ne l'avaluació. En funció de la teva situació laboral, necessitaràs una documentació o una altra. A més, en tractar-se d'una hipoteca, a més hauràs d'aportar informació sobre l'estat de l'immoble.

Assalariat:

 • NIF
 • Justificació d'ingressos (3 últimes nòmines, lloguers, rendes...) i contracte de treball.
 • Última declaració anual d'IRPF.
 • Declaració de béns signada o impost de patrimoni.

Autònom:

 • Resum anual de l'IVA (model 390) i declaracions de l’any actual.
 • Resum anual de retencions a compte de l'IRPF i declaracions de l’any actual.
 • Pagament de l'impost d'activitats econòmiques (IAE).
 • 3 últimes liquidacions a la Seguretat Social i pagament del rebut d'autònoms.
 • Declaració anual d'operacions amb tercers (model 347).
 • Certificat d'estar al corrent del pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries.

Documents de l'habitatge:

 • Escriptura acreditativa de la propietat inscrita en el Registre de Propietat.
 • Últim rebut de l'IBI de l'immoble a hipotecar.
 • Si escau, certificat d'estar al corrent de pagament de les quotes de la comunitat de propietaris.
 • Contracte de compravenda de l'habitatge o contracte d'arres.

Un cop ens facilitis tota la documentació necessària (documents personals, de l'habitatge i taxació), després d'estudiar la teva viabilitat, podrem donar-te una resposta en qüestió de dies.

Dependrà de l'agenda de la notaria que triïs. Hauràs de triar la notaria per programar el dia de la signatura i perquè t'assessorin.

Tingues en compte que, per llei, un cop signada la FEIN (document vinculant que conté les condicions de la hipoteca) i els seus annexos, disposaràs de 10 dies naturals, o 14 dies naturals a Catalunya, per poder reflexionar i revisar les condicions de la hipoteca, abans de la signatura davant de notari.

En el moment de l'assessorament, el notari emet una acta de conformitat per a la signatura i mitjançant aquesta informa de la data a partir de la qual ja es pot signar el contracte. Com a mínim, hauràs de complir el període de reflexió que et correspongui.

Altres productes imagin

Préstecs

Si t'importa, tenim un préstec per fer-ho.

Assegurances

Queda't tranquil assegurant el que més t’importa.

Comptes

Els nostres comptes bancaris sense comissions.

Targetes

Descobreix les targetes que et posen les coses fàcils!

Som el que fem

Superem alts estàndards que ens avalen com a empresa amb bones pràctiques socials, ambientals i corporatives.

Entra a la nostra app per saber més detalls

Escaneja el QR i baixa’t l’app