Jove i de Madrid?
T’ajudem amb la teva hipoteca

Si tens entre 18 i 35 anys, aconsegueix un 90 % de finançament
per a la teva hipoteca * imaginBank gràcies a la Comunitat de Madrid.

Baixar l'app

Demana la teva hipoteca així de fàcil

Demana la teva hipoteca des de l'app i tindràs sempre un gestor per ajudar-te si el necessites.

Hipoteca Bonificada 1

3,10%
TIN

3,822%
TAE

Hipoteca No Bonificada 2

3,85%
TIN

4,336%
TAE

Finançament de fins al

90%

Sobre el preu menor entre el de compravenda o el valor de taxació.

M'interessa!

Quota fixa i sense sorpreses

Cada mes la mateixa quota.

Hipoteca Bonificada

Has de domiciliar la teva nòmina i contractar la nostra Assegurança de Llar i Assegurança de Vida.

TIN: 3,10 % FIX
TAE: 3,822 % 1

719,14 € al mes 1

Hipoteca No Bonificada

Sense domiciliar la teva nòmina ni contractar la nostra Assegurança de Llar i Assegurança de Vida.

TIN: 3,85 % FIX
TAE: 4,336 % 2

779,38 € al mes 2

Requisits per a l’ajuda
d’habitatge de Madrid

Ets major d'edat i no superes els 35 anys.

Tens i pots acreditar la teva residència continuada i ininterrompuda a la Comunitat de Madrid durant els 2 anys previs a la sol·licitud de finançament.

Si es tracta de la teva primera compra d’un habitatge i pots demostrar que no tens cap propietat.

L’habitatge està situat a la Comunitat de Madrid.

Si serà el teu habitatge habitual i permanent durant mínim 2 anys. I pots demostrar que ets titular d’un compte corrent amb una antiguitat de més de 2 anys.

El preu d’adquisició, sense les despeses i els tributs inherents a la compra, no supera els 390.000 €.

La nostra hipoteca imaginBank

Quota fixa

Paga la mateixa quota durant tota la hipoteca.

Bonifica la teva hipoteca

Aconsegueix-la domiciliant la teva nòmina i contractant la nostra Assegurança de Llar i Assegurança de Vida, així de fàcil!

Et tornem la taxació

En contractar la teva hipoteca imagin, et tornem el cost de la taxació.

Contactar amb especialista

Passos per sol·licitar una hipoteca

Coneix millor la nostra hipoteca. Et contactem!

Emplena el nostre formulari des de l'app per fer-te una simulació personalitzada.

Documentació

Una vegada sàpigues quina hipoteca s'adapta millor a tu, hauràs de preparar la documentació necessària:

Taxació i firma

En aprovar l'estudi, taxarem l'habitatge. Després hauràs de triar el teu notari per a una entrevista i per planificar el dia de la signatura.

Per sol·licitar l’ajuda de la Comunitat de Madrid, hauràs d’aportar la documentació extra següent*:

 • Document d’identitat original.

 • Certificat d’empadronament amb una antiguitat de 2 anys.

 • Certificat negatiu cadastral.

 • Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat.

 • Declaració responsable de l’ús de l’habitatge. Baixar aquí el document.

*S’hauran d’aportar tots els documents originals, els quals seran protocol•litzats pel notari.

Preguntes freqüents

A discounted mortgage is, simply put, a discounted interest rate enjoyed by the user when a series of services or associated products are contracted with the banking entity. At Imagin, we only require you to direct deposit your salary and/or take out our Home Insurance and Life Insurance to get the discounted mortgage.

La quota mensual no hauria de superar el 40 % dels teus ingressos totals.

Un cop hagis enviat la teva sol•licitud d’estudi de la hipoteca, necessitarem que ens enviïs una sèrie de documents per fer-ne l’avaluació. En funció de la teva situació laboral, necessitaràs una documentació o una altra. A més, en tractar-se d’una hipoteca, a més hauràs d’aportar informació sobre l’estat de l’immoble.

Assalariat

 • NIF
 • Justificació d’ingressos (3 últimes nòmines, lloguers, rendes...) i contracte de treball
 • Última declaració anual d’IRPF
 • Declaració de béns signada o impost de patrimoni

Autònom

 • Resum anual de l’IVA (model 390) i declaracions de l’any actual.
 • Resum anual de retencions a compte de l’IRPF i declaracions de l’any actual.
 • Pagament de l’impost d’activitats econòmiques (IAE).
 • 3 últimes liquidacions a la Seguretat Social i pagament del rebut d’autònoms.
 • Declaració anual d’operacions amb tercers (model 347).
 • Certificat d’estar al corrent del pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries.

Documents de l’habitatge

 • Escriptura acreditativa de la propietat inscrita en el Registre de Propietat.
 • Últim rebut de l’IBI de l’immoble a hipotecar.
 • Si escau, certificat d’estar al corrent de pagament de les quotes de la comunitat de propietaris.
 • Contracte de compravenda de l’habitatge o contracte d’arres.

Un cop ens facilitis tota la documentació necessària (documents personals, de l’habitatge i taxació), després d’estudiar la teva viabilitat, podrem donar-te una resposta en qüestió de dies.

Dependrà de l’agenda de la notaria que triïs. Hauràs de triar la notaria per programar el dia de la signatura i perquè t’assessorin.

Tingues en compte que, per llei, un cop signada la FEIN (document vinculant que conté les condicions de la hipoteca) i els seus annexos, disposaràs de 10 dies naturals, o 14 dies naturals a Catalunya, per poder reflexionar i revisar les condicions de la hipoteca, abans de la signatura davant de notari.

En el moment de l’assessorament, el notari emet una acta de conformitat per a la signatura i mitjançant aquesta informa de la data a partir de la qual ja es pot signar el contracte.

Com a mínim, hauràs de complir el període de reflexió que et correspongui.

Som el que fem

Superem alts estàndards que ens avalen com a empresa amb bones pràctiques socials, ambientals i corporatives.

Simula la teva hipoteca
en un només moment

Escaneja el QR

principal img