Hipoteca mixta d'imaginBank

Combina el tipus fix i el variable
amb la nostra hipoteca mixta.*

Baixar l'app

Mixta i senzilla

Hipoteca Mixta Bonificada 1

5 primers anys 2,75 % TIN.
Resta d'anys Euríbor
a 1 any +0,75 %.

TAE variable 4,454 %.

Hipoteca Mixta No Bonificada 2

5 primers anys 3,50 % TIN.
Resta d'anys Euríbor
a 1 any +1,50 %.

TAE variable 4,972 %.

Contractació 100% online*

Demana la teva hipoteca
des de l'app i un gestor
t'ajudarà durant el procés.

M'interessa!

Tipus fix a 5 anys,
tipus variable després

Hipoteca Mixta Bonificada 1

Necessites domiciliar la teva nòmina i contractar la nostra Assegurança de Llar i Assegurança de Vida.

5 primers anys:

691,97 €/mes
TIN: 2,75 %

Resta d'anys:

802,02 €/mes
Euríbor a 1 any + 0,75 %

TAE Variable: 4,454 %

Per a un import de 150,000 € a 25 anys.

Hipoteca Mixta No Bonificada 2

Sense domiciliar la teva nòmina ni contractar la nostra Assegurança de Llar i Assegurança de Vida.

5 primers anys:

750,94 €/mes
TIN: 3,50 %

Resta d'anys:

866,79 €/mes
Euríbor a 1 any + 1,50 %

TAE Variable: 4,972 %

Per a un import de 150,000 € a 25 anys.

Les nostres hipoteques imaginBank

Quota fixa i variable

Tipus fix els primers 5 anys
i tipus variable la resta.

Bonifica la teva hipoteca

Aconsegueix la hipoteca bonificada domiciliant la teva nòmina i contractant la nostra Assegurança de Llar i Assegurança de Vida, així de fàcil!

Et tornem la taxació

En contractar la teva hipoteca imagin, et tornem el cost de la taxació.

Contactar amb especialista

Pasos per sol·licitar una hipoteca

Documentació

Una vegada sàpigues quina hipoteca s'adapta millor a tu, hauràs de preparar la documentació necessària:

Taxació i firma

En aprovar l'estudi, taxarem l'habitatge. Després hauràs de triar el teu notari per a una entrevista i per planificar el dia de la signatura.

Preguntes freqüents

Una hipoteca bonificada és una sèrie de serveis que ofereixen un descompte en el tipus d'interès en funció dels productes associats o vinculats que es contractin amb l'entitat bancària. A imagin només necessitem que domiciliïs la teva nòmina i/o contractis la nostra Assegurança de Llar i Assegurança de Vida per poder bonificar la teva hipoteca.

La quota mensual no hauria de superar el 40 % dels teus ingressos totals.

Un cop hagis enviat la teva sol·licitud d'estudi de la hipoteca, necessitarem que ens enviïs una sèrie de documents per fer-ne l'avaluació. En funció de la teva situació laboral, necessitaràs una documentació o una altra. A més, en tractar-se d'una hipoteca, a més hauràs d'aportar informació sobre l'estat de l'immoble.

Assalariat:

 • NIF
 • Justificació d'ingressos (3 últimes nòmines, lloguers, rendes...) i contracte de treball.
 • Última declaració anual d'IRPF.
 • Declaració de béns signada o impost de patrimoni.

Autònom:

 • Resum anual de l'IVA (model 390) i declaracions de l’any actual.
 • Resum anual de retencions a compte de l'IRPF i declaracions de l’any actual.
 • Pagament de l'impost d'activitats econòmiques (IAE).
 • 3 últimes liquidacions a la Seguretat Social i pagament del rebut d'autònoms.
 • Declaració anual d'operacions amb tercers (model 347).
 • Certificat d'estar al corrent del pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries.

Documents de l'habitatge:

 • Escriptura acreditativa de la propietat inscrita en el Registre de Propietat.
 • Últim rebut de l'IBI de l'immoble a hipotecar.
 • Si escau, certificat d'estar al corrent de pagament de les quotes de la comunitat de propietaris.
 • Contracte de compravenda de l'habitatge o contracte d'arres.

Un cop ens facilitis tota la documentació necessària (documents personals, de l'habitatge i taxació), després d'estudiar la teva viabilitat, podrem donar-te una resposta en qüestió de dies.

Dependrà de l'agenda de la notaria que triïs. Hauràs de triar la notaria per programar el dia de la signatura i perquè t'assessorin.

Tingues en compte que, per llei, un cop signada la FEIN (document vinculant que conté les condicions de la hipoteca) i els seus annexos, disposaràs de 10 dies naturals, o 14 dies naturals a Catalunya, per poder reflexionar i revisar les condicions de la hipoteca, abans de la signatura davant de notari.

En el moment de l'assessorament, el notari emet una acta de conformitat per a la signatura i mitjançant aquesta informa de la data a partir de la qual ja es pot signar el contracte. Com a mínim, hauràs de complir el període de reflexió que et correspongui.

Encara no ets client d'imagin?
T'expliquem com ser-ne!
M'interessa

Altres productes imagin

imaginPlanet

Descobreix les iniciatives mediambientals.

Targetes

Descobreix les targetes que et posen les coses fàcils!

Préstecs

Si t'importa, tenim un préstec per fer-ho.

imaginGames

Si t'agrada el gaming i els eSports és la teva secció.

Som el que fem

Superem alts estàndards que ens avalen com a empresa amb bones pràctiques socials, ambientals i corporatives.

Entra a la nostra app per saber més detalls

Escaneja el QR i baixa’t l’app

principal img