Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit espanyol. Import màxim garantit de 100.000 euros per dipositant.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Digues adeu a imaginTeens
i hola imagin!

Els teus 18 només porten coses bones.
A partir d’avui ja pots votar, conduir i fer el canvi a l’app d’imagin!

Som-hi!

Què canviarà per a tu?

El teu representant legal deixarà de ser-ho, així que tu i només tu passaràs a controlar el teu compte1

Les comissions de manteniment del teu compte 2 i targeta 3 imagin continuaran essent gratuïtes, independentment de la teva edat.

Els límits operatius que tenies per ser menor d’edat desapareixeran i passaran a ser els estàndards de l’entitat.

Com fer el canvi?

Passar d’imaginTeens a imagin només et portarà 2 passos:

1

Baixa
l’app d’imagin

2

Accedeix amb les mateixes
claus que utilitzes a imaginTeens

O recupera-les des de la pròpia app
si no les recordes!

Som el que fem

Superem alts estàndards que ens avalen com a empresa amb bones pràctiques socials, ambientals i corporatives.