landing_BUConsumo_prestamos_brief_Skills&Education_ca

Els apunts no,
però els diners sí que
te'ls podem deixar 😉

Demana el teu préstec
Skills&Education
i paga molt
poc al mes fins que acabis
els estudis

Finança el 100% del preu dels estudis¹.
Fins a un màxim de 30.000€

Sense comissions² d'obertura ni aval.

Pots començar a pagar³ fins a 12 mesos després d'acabar els estudis. Durant aquest temps, només pagaràs els interessos.

1. Préstec Estudis-Skills&Education: Import mínim contractable: 2.000€. Import màxim contractable: 30.000€. El termini de devolució és de 12 a 72 mesos. Préstec ofert per Nuevo Micro Bank, S.A.U. (Microbank), amb NIF A65619421 i inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 0133. CaixaBank, S.A. comercialitza productes de Microbank. La concessió de l'operació està subjecta a l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat CaixaBank.

2. El préstec té 0€ en comissions d'obertura. Exemple representatiu: TAE 8,192% calculada per a un préstec de 5.000€. TIN del 7,90%. Termini: 72 mesos. Cost total del crèdit: 1.294,40€. Import total degut: 6.294,40€ (capital 5.000€ + interessos 1.294,40€). Import de 71 quotes mensuals de 87,42€. Import de la quota del mes 72 de 87,58€. Sistema d'amortització francès.

3. La carència de capital és el període de temps en què només pagues interessos. Una vegada acabat aquest període, el teu rebut constarà d'una quota composta dels interessos més l'amortització del capital. La carència de capital és opcional sempre que la durada total del préstec, amb la carència inclosa, no superi un màxim de 10 anys i mig. La carència pot ser d'un mínim d'un mes i un màxim de 54.

Aquest finançament ha estat possible gràcies al suport de la Unió Europea en el marc del Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE). Els objectius del FEIE són ajudar al finançament de suport, executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

Acord vigent fins al 31/12/2024 o fins a arribar als 86.000.000€.


imagin, marca comercial d'imaginersGen, S.A., agent de CaixaBank, S.A.
NRI: 6851-2024/17317